Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 4
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 4
Πρώτη έκδοση: 1962ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Ιδιωτική Έκδοση
Συγγραφέας: Πάτροκλος Ι. Γιάγκου

17 x 24 εκ. 184 σελίδες


ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ


Το τέταρτο βιβλίο της σειράς ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ του Π.Ι Γιάγκου.

Η 1η έκδοση του βιβλίου έγινε τον Σεπτέμβριο 1962, ενώ ανατυπώθηκε τον Φεβρουάριο 1963, τον Οκτώβριο 1968 και τον Δεκέμβριο 1969 .

Η 2α έκδοση έγινε τον Ιανουάριο 1977, και ανατυπώθηκε τον Ιούνιο 1978.

Οι δύο πρώτες εκδόσεις δεν διετέθησαν στο εμπόριο.

Η 3η έκδοση έγινε τον Φεβρουάριο 1982 και ανατυπώθηκα τον Δεκέμβριο 1984.


Η  έκδοση χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια τα οποία συνεχίζουν την αρίθμηση των κεφαλαίων του τρίτου βιβλίου της σειράς.


Κεφ.22        Εισαγωγικά θέματα

Κεφ.23        Μέτρηση μεγάλων ταχυτήτων

Κεφ.24        Μεγάλες υποηχητικές ταχύτητες

Κεφ.25        Διηχητικά Φαινόμενα

Κεφ.26        Υπερηχητική Αεροδυναμική

Κεφ.27        Διαμόρφωση αεροπλάνων μεγάλων ταχυτήτων

Κεφ.28        Συστήματα χειρισμού, προβλήματα ευστάθειας, αερελαστικότητα 

Κεφ.29        Ιδιάζοντα ή και επικίνδυνα φαινόμενα

Κεφ.30        Ειδικά θέματα επιδόσεων

Timestamp: 05 May 2020 - 10:09:12