Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

Η ΑΡΑΧΝΗ
Η ΑΡΑΧΝΗ
Πρώτη έκδοση: 1933ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Άγνωστος
Συγγραφέας: Αλεκ Αβιντ

13 x 18 εκ. 56 σελίδες


Ένα μικρό αεροπορικό μυθιστόρημα, που διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Στο βιβλίο δεν παρέχεται καμία πληροφορία για την πρωτότυπη αγγλική έκδοση. Το όνομα του συγγραφέα παραπέμπει μάλλον σε ψευδώνυμο. Το βιβλίο επίσης στερείται και άλλων στοιχείων όπως ο ελληνικός εκδοτικός οίκος και το όνομα του μεταφραστού.


Αντί προλόγου διαβάζουμε στη πρώτη σελίδα:


Το βιβλίον αυτό είνε αφιερωμένον είς τάς ψυχάς όλων εκείνων των αεροπόρων οι οποίοι μπροστά στα μάτια μου σχεδόν χωρίς κανένα παράπονο επέρασαν από την ζωήν εις τον θάνατον και ιδίως εις τους πιλότους Nothing, Scott και τους παρατηρητές των δύο εκείνων αγγλικών αεροπλάνων τα οποία έπεσαν καιόμενα πλησίον του καταυλισμού του αεροδρομίου Ρωμανού Μούδρου κατά τον Μάρτιον και Απρίλιον 1918, και των οποίων ο τραγικός θάνατος μου ενέπνευσε δια πρώτη φοράν την ιδέαν ότι κάποιο καλλίτερον σύστημα διοικήσεως και οργανώσεως των διαφόρων λαών θα έπρεπε να εφευρεθή ώστε ν΄ αποφεύγωνται αι τόσον τραγικαί όσον και ανωφελείς ανθρωποθυσίαι.

Ο Συγγραφεύς

Timestamp: 06 December 2014 - 22:27:16