Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΥ
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΥ
Πρώτη έκδοση: 1955ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Συγγραφέας: Άγνωστος

14 x 21 εκ. 144 σελίδες


Έκδοση του ΣΕΠ που αφορά στον Αεροπροσκοπισμό.


Τον πρόλογο του βιβλίου υπογράφει ο Έφορος Αεροπροσκόπων και τον παραθέτουμε αυτούσιο.


Αεροπρόσκοπε,

Βασική αποστολή έχεις να βοηθήσης τον εαυτό σου, ώστε με την προσκοπική αγωγή να διαπλάσης ένα καλόν χαρακτήρα και να γίνεις άνθρωπος χρήσιμος στην Πατρίδα και την Κοινωνία.

Αυτή την προσπάθεια πρέπει να καταβάλης διαρκώς στη ζωή σου, αυτό πρέπει να έχης σαν οδηγό. Αλλά σαν Αεροπρόσκοπος έχεις και την υποχρέωσι να επιδίδεσαι σε Αεροπροσκοπικές απασχολήσεις και δράσεις μια και θέλησες να ανήκης στον κλάδο των Αεροπροσκόπων.

Το εγκόλπιο αυτό του Αεροπροσκόπου που κρατάς θα σε βοηθήση να μάθης τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται για να μπορέσης να είσαι ένας πραγματικός Αεροπρόσκοπος.

Άφισες τον εαυτό σου αυθόρμητα να φτερουγίση στους αιθέρες με την φαντασία σου γιατί σου άρεσε;

Είναι ωραία εκεί ψηλά.

Προσπάθησε, μάθε θετικά τις γνώσεις που σου χρειάζονται και θα έχης την ευτυχία μια μέρα να μπορής να πετάς, όχι μόνο με τη φαντασία σου αλλά και πραγματικά.

Είμαι βέβαιος πως θα αναπτύξης όλες τις ικανότητές σου και με τη βοήθεια του εγκολπίου αυτού και των Βαθμοφόρων σου θα γίνης ένας αεροπρόσκοπος άξιος της αποστολής σου.

Σου εύχομαι επιτυχία στο αεροπροσκοπικό παιγνίδι και σου σφίγγω το χέρι αδελφικά

Ο Έφορος Αεροπροσκόπων Γ.Ε.


Στην δεύτερη σελίδα διαβάζουμε τη σημείωση:

"Το παρόν Εγκόλπιον εδακτυλογραφήθη και εξετυπώθη τη ευγενεί φροντίδι της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού."

Timestamp: 03 April 2015 - 13:54:04