Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Πρώτη έκδοση: 1927ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: ΓΚΡΕΚΑ
Συγγραφέας: Ν.Π. Αποστολόπουλος

15 x 24 εκ. 76 σελίδες


Είναι η πρώτη μονογραφία στην ελληνική αεροπορική βιβλιογραφία, που αφορά στην 15χρονη αεροπορική ιστορία της Ελλάδος.


Στις πρώτες σελίδες διαβάζουμε το έγγραφο με το οποίο εντέλλεται ο συγγραφέας για την σύνταξη του βιβλίου.Στο εσώφυλλο υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν στην εικόνα του εξωφύλλου.


Το εν τω εξωφύλλω ανάγλυφον, παριστά τον Δαίδαλο καθ΄ην στιγμήν ούτος παρασκευάζει εν τη φυλακή τα πτερά του Ικάρου.

Το ανάγλυφον είναι εκ της συλλογής της Villa Albani της Ρώμης. Κτασκευάσθη πιθανώτατα τον 1ον μ.Χ. αιώνα. Ο τεχνίτης του δεν είναι γνωστός

Timestamp: 21 October 2016 - 23:03:20