Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΑΙ
Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΑΙ
Πρώτη έκδοση: 1964ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Σύλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
Συγγραφέας: Δημήτριος Δ. Κωτσάκης

14 x 21 εκ. 160 σελίδες  


Στον πρόλογό του βιβλίου, ο Δημ. Κωτσάκης (1909-1986) γράφει:


Παραμένει πάντοτε ζωηρά η εντύπωσις που μας άφησε, κατά τα νεανικά χρόνια, η ανάγνωσις δύο πολύ ελκυστικών και διδακτικών βιβλίων του "Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων". Το ένα ήτο "Ο Ουρανός" του γνωστού Γάλλου αστρονόμου Καμμίγ Φλαμμαριόν και το άλλο "Οι Αστέρες" του αειμνήστου καθηγητού του Πανεπιστημίου Δημ. Αιγινήτου, διευθηντού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.


Και τα δύο εκείνα βιλιαράκια, τα οποία ήσαν σχετικά με την αστρονομίαν, προσέφεραν πολλήν πνευματικήν ωφέλειαν εις πολλούς οι οποίοι με ευγνωμοσύνην τα ενθυμούνται πάντοτε. Η μοίρα όμως των επιστημονικών βιβλίων είναι, λόγω της προόδου της Επιστήμης, να παλαιώνονται γρήγορα.


Μετά λοιπόν τας ραγδαιοτάτας προόδου της Αστρονομίας και της Επιστήμης του Διαστήματος, έπρεπε να υπάρξει ένα συγχρονισμένον έργον το οποίον να ανταποκριθεί εις τα ενδιαφέροντα ενός μεγάλου κύκλου αναγνωστών, με περισσοτέρας απαιτήσεις.

Timestamp: 12 March 2017 - 18:21:27