Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ
Πρώτη έκδοση: 1932ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Τύποις Ε.Β.Ε.Χ.
Συγγραφέας: Δημήτριος Βακάς

16 x 24 εκ. 52 σελίδες


Ο συγγραφέας Δ. Βακάς συνταγματάρχης του Πυροβολικού και Διευθυντής της Πολεμικής Χημικής Υπηρεσίας και Διοικητής του ΙΙ Συντάγματος Ορειβατικού Πυροβολικού, ίσως ήταν ο πλέον αρμόδιος για να γράψει ένα βιβλίο για τα χημικά όπλα την δεκαετία του 30.


Αναμφίβολα τα χημικά όπλα που έφεραν τόσες καταστροφές στον Μεγάλο Πόλεμο απαιτούσαν ενημέρωση, όχι μόνο στους ενόπλους αλλά και στον άμαχο πληθυσμό. Εντυπωσιακό παραμένει το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει απαγορευθεί η χρήση των χημικών όπλων, αντ΄ αυτού έχουν υπογραφεί μόνο ορισμένα πρωτόκολλα στα πλαίσια της συνθήκη της Γενεύης.  


Στο πόνημα περιλαμβάνονται κεφάλαια όπως:

-Τα μέσα Αμύνης κατ΄ εναερίων επιδρομών

-Αι πιθανότητες αεροπορικών προσβολών του εσωτερικού της χώρας

-Ποία τα μέσα της δι΄ αερίων προσβολής υπό των αεροπλάνων

-Βόμβαι και η διασπορά αυτών

-Βόμβαι εκκρηκτικών

-Βόμβαι πολεμικών αερίων

-Βόμβαι υπερίτου

-Ψεκασμός

-Ερεθιστικά αέρια

-Αεροπλάνα και αέρια εις τον κατά θάλασσαν αγώνα

-Αεροπλάνα και εμπρηστικαί ουσίαι

-Το αεροπλάνον εν τη χρήσει των καπνογόνων ουσιών


Το ζήτημα των χημικών όπλων φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρό, έτσι ο ίδιος συγγραφέας έχει εκδώσει ήδη τα βιβλία:

Ο Χημικός Πόλεμος (1926)

Η Τακτική του Χημικού Όπλου (1930

Ενώ το 1932 εκκρεμεί η έκδοση του τέταρτου βιβλίου με τίτλο “Η τεχνική του Χημικού όπλου”


Τον πρόλογο του βιβλίου υπογράφει ο Υπουργός Αεροπορίας Αλέξανδρος Ζάνας.

Timestamp: 03 November 2021 - 13:54:43