Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Πρώτη έκδοση: 1956ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Σχολή Πεζικού Χαλκίδος
Συγγραφέας: Άγνωστος

22 x 33 εκ. 66 σελίδες

Υπηρεσιακή έκδοση περιορισμένης χρήσεως της Σχολής Πεζικού Χαλκίδος.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πόνημα προς βοήθεια ειδικού σχολείου συμπλήρωσης γνώσεων επί αεροπορικών θεμάτων.


Η ύλη της έκδοσης είναι διαιρεμένη σε επτά μέρη 

I.  Γενικότητες – Οργάνωσις Αερ. Δυνάμεων – Χαρακτηριστικά – Μέσα οπλισμού – Αεροσκάφη  ΕΒΑ

ΙΙ. Χρησιμοποίησις Τακτικής Αεροπορίας

ΙΙΙ. Σύστημα Συνεργασίας Στρατού - Αεροπορίας

ΙV. Αεροπορική Υποστήριξις διά Μεταφορών

V.  Αιτήσεις  Α.Υ.  (Αεροπορικής Υποστηρίξεως)

VI. Ηλεκτρονικά βοηθήματα

VII. Άσκησις συντάξεων αιτήσεων Α.Υ. και Ερωτηματολόγιο (προς χρήση του Γραφείου εκπαιδεύσεως της Σχολής)


Πρέπει να σημειωθεί ότι η Σχολή Πεζικού Χαλκίδας, υφίσταται έως σήμερα και μάλιστα με αναβαθμισμένο ρόλο στον τομέα  εκπαίδευσης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Timestamp: 01 September 2023 - 13:24:30