Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Πρώτη έκδοση: 1935ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Ο Όμηρος
Συγγραφέας: Giulio Douhet
15 x 21 εκ. 146 σελίδες

Αντί του περιεχομένου του βιβλίου ίσως είναι προτιμότερο να αναφερθούν κάποιες πληροφορίες για τον συγγραφέα.

Ο Ιούλιος Ντουέ γεννήθηκε το 1869 στην Καζέρτα 25 χλμ βόρεια της Ναπολης, στην Ιταλία. Αμέσως μετά το γυμνάσιο ακλούθησε στρατιωτικές σπουδές. Ως υπολοχαγός φοίτησε στην σχολή Πυροβολικού και στην Σχολή πολέμου. Με την εμφάνιση του αυτοκίνητου  έγραψε πόνημα για την χρησιμοποίηση του μέσου στο στρατό. Το 1909 προφητικά εξέθεσε την άποψή του με την παρακάτω φράση. 

"Επί του παρόντος, έχομεν πλήρη επίγνωση της σημασίας της κυριαρχίας της θαλάσσης. Εντός ολίγου, δεν θα είναι μικροτέρας σημασίας η εξασφάλισις της κυριαρχίας του αέρος. Θα αγωνισθώμεν δι’ αυτήν"
.

Δεν ήταν δυνατόν να μείνει αμέτοχος σ’ αυτά που πίστευε ότι θα έλθουν, έτσι μετά από ένα κριτικό υπόμνημα που έφτασε στην Στρατιωτική Διοίκηση παραπέμπεται το 1916 στο στρατοδικείο, που τον καταδικάζει σε ένα χρόνο φυλάκισης. Αποφυλακίζεται τον Οκτώβριο του 1917 και στις αρχές του 1918 ανεκλήθη στην ενέργεια και τίθεται αρχηγός της Κεντρικής Διευθύνσεως Αεροπλοΐας. Το 1920 το Ανώτατο Στρατιωτικό Δικαστήριο  αναθεωρεί την προηγουμένη απόφαση του 1916. Το 1921 προάγεται στο βαθμό του Στρατηγού. Ο Στρατηγός Giulio Douhet πεθαίνει τον Φεβρουάριο του 1930 και λίγο αργότερα κυκλοφορεί το τελευταίο του πόνημα "Ο πόλεμος του 19.."Η φωτογραφία αντλήθηκε από το λήμμα Giulio Douhet


Τα περιεχόμενα του πονήματος  

Πρώτο Μέρος
Κεφάλαιο Α’    Βλέμματα προς τον Πόλεμο του Μέλλοντος
Ι Τα διδάγματα του παρελθόντος
ΙΙ Το όπλον του Διαστήματος
ΙΙΙ Η ισχύς του Αεροπλάνου
ΙV Η δύναμις της λογικής

Κεφάλαιο Β’    Η κυριαρχία του Αέρος
Ι Οι αντικειμενικοί σκοποί της εναερίου επιθέσεως
ΙΙ Η κυριαρχία του αέρος και η Εθνική Αμυνα
ΙΙΙ Εναέριος Στρατός ή Αεροπορία Βοηθητική   
ΙV Αι συνέπειαι της κυριαρχίας του αέρος

Κεφάλαιο Γ’    Τα υλικά της Εναερίου Στρατιάς
Ι Τα αεροπλάνα Βομβαρδισμού  (Ταχύτης, Ακτίς ενεργείας, Οροφή, Ωφέλιμο βάρος)
ΙΙ Το αεροπλάνο Βομβαρδισμού και η χρησιμοποίησίς του
ΙΙΙ Το εναέριον καταδρομικόν και το αεροπλάνο ανιχνευτής
ΙV Το στρατιωτικόν και το πολιτικόν Αεροπλάνον

Κεφάλαιο Δ’    Η τεχνική της εναερίου μάχης
Ι Αι ικανότητες της εναερίου επιθέσεως
ΙΙ Η ανίσχυρος άμυνα
ΙΙΙ Η χρησιμοποίησης της Εναερίου Στρατιάς

Δεύτερο Μέρος  Η εναέριος Στρατιά εν δράσει (ο πόλεμος του 19..)

Κεφάλαιο Α’       Η στρατιωτική οργάνωση της Γαλλίας
Ι Το δόγμα και η σύνθεσις των εναερίων δυνάμεων
ΙΙ Οργάνωσις και Υλικά της Αεροπορίας
ΙΙΙ Λύσις του τεχνικού προβλήματος

Κεφάλαιο Β’      Η στρατιωτική οργάνωση της Γερμανίας
Ι Το νεοτερίζον αεροπορικόν δόγμα
ΙΙ Σύνθεσις και υλικά της εναερίου Γερμανικής στρατιάς
ΙΙΙ Η τακτική των εναερίων μαχητών

Κεφάλαιο Γ’    Τα σχέδια των εμπολέμων
Ι Διατάξεις ληφθείσαι υπό των συμμάχων
ΙΙ Η Γερμανική απειλή
ΙΙΙ Γενίκευσις της εναερίου επιθέσεως
ΙV Ο ελιγμός του Στρατηγού Reuss

Κεφάλαιο Δ’  Η μάχη της 16ης Ιουνίου
Ι Η Γαλλική Δίωξις εις δράσιν
ΙΙ Η εναέριος μάχη του Βορρά
ΙΙΙ Η εξέλιξις του ελιγμού
ΙV Αι επιχειρήσεις της 17ης Ιουνίου και η Γερμανική νίκη

Η μετάφραση του πονήματος από του Ιταλικού πρωτοτύπου ανήκει στον Γεώργιο Τρεβιζά.
Timestamp: 17 December 2023 - 15:33:13