Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΠΥΡΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Πρώτη έκδοση: 1976
Εκδόσεις: Σταύρος Πανέλης
Εκδότης:

Το περιοδικό εκδίδεται για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1976. Στο πρώτο τεύχος στην στήλη του εκδότη και με τίτλο “Προς τον αναγνώστη” διαβάζουμε:


“Το περιοδικό ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ είναι μηνιαία επιστημονική έκδοση υψηλής στάθμης, μοναδική στον Ελληνικό χώρο, που εντάσσεται στα πλαίσια του επιμορφωτικού και εκδοτικού προγράμματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Αποσκοπεί στην παροχή γενικών και ειδικών γνώσεων και πληροφοριών, πάνω σε θέματα τεχνολογίας των πυραύλων και του διαστήματος. Απευθύνεται προς όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για μια πληρέστερη γνώση των ειδικών αυτών θεμάτων και διαθέτουν ένα ελάχιστο υπόβαθρο θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων. Από την άποψη αυτή, το περιοδικό θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους μηχανικούς, φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, καθηγητές γυμνασίων και τους σπουδαστές του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου, καθώς και στους σοβαρούς και με επιστημονικές ανησυχίες μαθητές των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου. Το περιοδικό συντάσσεται από επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΥΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ”


Εκδότης και Διευθυντής σύνταξης είναι ο Σταύρος Πανέλης που είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Πυραυλικής Εταιρίας καθώς και Διευθυντής του τμήματος Πυραυλικών Μελετών και Εκτοξεύσεων.


Την επιτροπή συντάξεως αποτελούν οι Ε. Μανωλαράκης, Ν. Σαμούχος, Ε. Χριστόφιλος, Π. Αργυρακόπουλος, Χ. Παπαχριστόπουλος,και Μ. Πραντούνας.


Το πρώτο τεύχος της έκδοσης είχε μια απλή μορφή εντύπου, ενώ από το δεύτερο τεύχος εμφανίστηκε το λογότυπο. Η έκδοση συνεχίστηκε μέχρι το 5ο τεύχος, τον Ιανουάριο του 1977, με το ίδιο όνομα. Τον Φεβρουάριο του 1977 κυκλοφορεί το τεύχος Νο 6 με νέο λογότυπο και με τον τίτλο “Αστροναυτική” ενώ η αρίθμηση των τευχών συνεχίζεται κανονικά.

PhotoID: 1859Hits: 1309ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Timestamp: 31 March 2014 - 10:51:57