Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
Πρώτη έκδοση: 1972ISBN: Ν/Α
Εκδόσεις: Ιδιωτική Έκδοση
Συγγραφέας: Εμμανουήλ Π. Κελαϊδής

17 x 24 εκ. 280 σελίδες


Ο συγγραφέας παρουσιάζει την 30ετια της αεροπορίας από το 1924 έως το 1954, όπως ο ίδιος θυμάται. Ίσως είναι τα χρόνια με το μεγαλύτερο ιστορικό ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.


Το περιεχόμενο του βιβλίου χωρίζεται σε έξι μέρη


Μέρος πρώτον

Μεταξύ των μεγάλων πολέμων

Μέρος δεύτερον

Πόλεμος 1940-41 η Ελληνική καταδιωκτική Αεροπορία

Μέρος τρίτον

Εις την ελευθέραν εν Μέση Ατατολή Αεροπορία

Μέρος τέταρτον

Με ειδικήν αποστολήν εις κατεχόμενην Κρήτην

Μέρος πέμπτον

Εις ηγετικάς της Αεροπορίας θέσεις εις την Ελευθέραν Ελλάδα

Μέρος έκτον

Εις την ηγεσίαν της Αεροπορίας, Αρχηγός Γ.Ε.Α. 1950-1954

Timestamp: 17 April 2017 - 11:34:44