Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
Πρώτη έκδοση: 1928ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Υπουργείον Στρατιωτικών Διοίκησις Αεροπορίας
Συγγραφέας: Άγνωστος

12 x 20 εκ. 466 σελίδες  


Το  “Εγχειρίδιο Μηχανικού Αεροπλάνων” με υπότιτλο “Θεωρητικαί Γνώσεις επί του Κινητήρος” είναι πολύ πιθανόν να πρόκειται για το πρώτο Ελληνικό εγχειρίδιο εκπαίδευσης μηχανικών αεροσκαφών. Το βιβλίο έχει ιδιόχειρες σημειώσεις με ημερομηνία 1936 που σημαίνει ότι ήταν σε χρήση και μετά την ίδρυση της Πολεμικής Αεροπορίας το 1931.


Η έκδοση είναι τμήμα μιας σειράς βιβλίων αεροπορικής εκπαίδευσης, χωρίς να γνωρίζουμε το πραγματικό σύνολο των βιβλίων. Την προσπάθεια αναλαμβάνει η Διοίκηση Αεροποριας του Υπουργειου Στρατιωτικών.


Ο πίνακας περιεχομένων του Εγχειριδίου περιλαμβάνει τα περιεχόμενα κεφάλαια


Ι.        Προκαταρτικαί Γνώσεις – Ορισμοί

ΙΙ.       Κινητήρες εσωτερικής καύσεως.  Κινητήρες δι’ εκρήξεως – Τετράχρονοι κινητήρες 

ΙΙΙ.      Διάφοροι λειτουργίαι απαραίτητοι δια πάντα εκρηκτικόν κινητήρα

IV.      Μελέτη της εσωτερικής λειτουργίας εκρηκτικού κινητήρος – Διαγράμματα

V.       Μέτρησις της ισχύος του κινητήρος

VI.      Απόδοσις του κινητήρος, αύξησις της αποδόσεως

VII.      Εξαέρωσις

VIII.    Ανάφλεξις

IX.      Λίπανσις

X.       Ψύξις

XI.       Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινητήρων της Αεροπλοΐας

XII.     Έτερα συστήματα κινητήρων εσωτερικής καύσεως

XIII.    Διανομή

XIV.    Ισορρόπησις

XV.     Ρυθμήσεις

XVI.    Μεθοδική αναζήτησις των αιτίων της κακής λειτουργίας του κινητήρος

Παράρτημα Εξαερωτήρ “Ζενιθ” τύπου 60 DJ


Το εγχειρίδιο στερείται προλόγου ή άλλων πληροφοριών όπως το όνομα του συγγραφέα ή του μεταφραστή.


Παρόμοια έκδοση αποτελεί το “Εγκόλπιο Αεροδυναμικής” του ιδίου έτους.

Timestamp: 24 June 2019 - 13:51:33