Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΙΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΙΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρώτη έκδοση: 1959ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Ιδιωτική έκδοση
Συγγραφέας: Δημήτριος Δ. Κωτσάκης

21 x 28 εκ. 150 σελίδες  


Το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1959. Όπως μας ενημερώνει ο συγγραφέας σε ελάχιστο χρόνο εξαντλήθηκε και προχώρησε αμέσως σε δεύτερη βελτιωμένη έκδοση το 1960.

Αντί άλλης παρουσίασης, παρατίθεται, το σημείωμα του συγγραφέα, στο εσώφυλλο του βιβλίου.


Εξαιρετικόν ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της διερευνήσεως του πέραν της Γής διαστήματος και μεγάλαι πρόοδοι έγιναν υπό της επιστήμης και της τεχνικής.

Εις το έργον τούτο των γράφονται αρκετά περί πυραύλων ως μέσων ερεύνης του διαστήματος, περί της Γής και της ατμόσφαίρας της, περί των τεχνικών δορυφόρων, των κοσμικών πυραύλων και των διαπλανητικών σταθμών καθώς και περί των αποτελεσμάτων που επέτυχαν οι ερευνηταί. Η φωτοφράφησις της Σελήνης και τα πιθανά ταξίδια εις τους άλλους πλανήτας καταλαμβάνουν αρκετό μέρος του παρόντος έργου. Περιλαμβάνει εν συνόψει ότι η επιστήμη του διαστήματος επέτυχε τελευταίως και παρουσιάζει τας πιθανάς προοπτικάς αυτής.

Timestamp: 27 June 2019 - 17:53:17